console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");

info@fastwhitecat.com

Blog Fast White Cat

3 najlepsze funkcjonalności w Magento Commerce

admin gru 19. 2019
W momencie podjęcia decyzji o otwarciu sklepu internetowego opartego na Magento 2 stajemy przed wyborem pomiędzy wersją Community, a Commerce. Każda z wersji zapewnia nam określony zestaw, dostępnych funkcjonalności. Magento Commerce oferuje więcej funkcji "out of the box", jednak w porównaniu do wersji Community, która jest "open source", trzeba zapłacić za licencję.Porównanie funkcjonalności Magento Community vs. Commerce (źródło: magento.com)

W tym artykule zaprezentowane zostaną trzy w opinii autora najciekawsze funkcje, które daje Magento Commerce, a których nie ma w wersji Community.

1. B2B


Magento Commerce posiada aktualnie wbudowane funkcje B2B. Wcześniej implementacja takich funkcjonalności wymagała zaprojektowania i wdrożenia dodatkowych modułów. Moduł B2B zapewnia teraz kluczowe funkcje, takie jak: możliwość tworzenia kont firmowych, konfigurowanie wielu nabywców, definiowanie określonych ról, tworzenie niestandardowych katalogów i cenników dopasowanych do różnych warunków umowy, różnych opcji płatności, formularzy zamówień, usprawniony system do składania zapytań przez klientów.

Dlaczego warto wykorzystać Magento dla B2B:

 • Gotowe dla biznesu:

  • Magento Commerce, zawiera wszystko, co potrzeba do zarządzania B2B dla wielu marek, partnerów handlowych czy też kluczowych klientów. Klienci B2B mogą samodzielnie zarządzać swoimi kontami firmowymi i konfigurować wiele poziomów kupujących z określonymi rolami i uprawnieniami. Można również śledzić oferty, przeglądać szczegółowe historie zamówień oraz zarządzać budżetem online. • Niestandardowe katalogi i ceny:

  • możliwość przypisywania niestandardowych katalogów i cenników oraz kierowanie treści i promocji do określonych grup,

  • dostosowanie platformy B2B do różnych opcji płatności, aby zmaksymalizować sprzedaż oraz zwiększyć wygodę dzięki obsłudze płatności na konto, kart kredytowych i innych alternatywnych metod płatności. • Inteligentne zarządzanie zamówieniami i zapasami:

  • jedno rozwiązanie do zarządzania zamówieniami ze wszystkich kanałów sprzedaży,

  • sprawdzanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu dostaw,

  • automatyczne reguły biznesowe do optymalizacji kosztów realizacji i czasów dostawy. • Szybkie i bezproblemowe zamawianie:

  • nabywcy B2B mogą szybko składać zamówienia online poprzez wprowadzenie kodów SKU, przesyłając pliki CSV lub wybierając towary ze wstępnie ustawionych list zapotrzebowań,

  • zespół obsługi sklepu może pomagać klientom poprzez tworzenie zamówień w ich imieniu oraz szybko odpowiadać na zapytania ofertowe online za pomocą pełnego zestawu narzędzi do zarządzania ofertami. • Angażujące doświadczenia na wszystkich urządzeniach:

  • Funkcje B2B dostępne także na urządzeniach mobilnych pozwalają na składanie zamówień na dowolnym urządzeniu w dowolnym momencie. • Bezproblemowe zarządzanie i integracja:

  • Magento, zapewnia niezawodne, wydajne doświadczenia bez wysokich kosztów kapitałowych oraz opłat za utrzymanie,

  • łatwa integracja z istniejącymi systemami dzięki solidnym interfejsom API i gotowym rozszerzeniom.
2. Page Builder


Page Builder jest to kolejne ważne rozszerzenie Magento 2 ułatwiające budowanie treści z niestandardowymi układami, wykorzystując gotowe komponenty, które dodajemy do strony poprzez funkcję "przeciągnij i upuść" (ang. "drag-and-drop"). Page Builder został zaprojektowany w celu skrócenia czasu i kosztów tworzenia niestandardowych widoków stron. Dostępnych jest sporo typów treści, które możemy od razu wykorzystać, a także jego funkcjonalności mogą być rozszerzane przez programistów.

Layout - służy do dodawania wierszy, kolumn lub zakładek (ang. tabs). Gdy typ zawartości jest przeciągany z panelu na pole treści, pojawia się kontener z przybornikiem opcji, który jest specyficzny dla danego typu. Domyślnie, treść początkowo ma zainicjowany wiersz. Dodatkowe elementy można umieszczać w wierszu, nad lub pod rzędem w zależności od typu elementu.

 • row - podstawowy element "układanki" page buildera. Za każdym razem gdy tworzona jest nowa zawartość,zapełniany jest pojedynczy pusty wiersz. Przybornik wiersza pojawia się po najechaniu kursorem na jego kontener. Zestaw narzędzi zawiera różne opcje, m.in. opcję przenoszenia, ukrywania, duplikowania, edycji lub usuwania. W ustawieniach można także określić wygląd, tło i układ wiersza. • column - tego typu używamy, aby podzielić wiersz na wiele kolumn. Gdy kolumna dodawana jest do pustego wiersza, jest on podzielony na dwie sekcje o równej szerokości. W razie potrzeby, można dodawać/usuwać kolumny. Bez problemu możemy zmienić rozmiar kolumny, przeciągając granicę między dwiema kolumnami. Szerokość następnej kolumny jest dostosowywana, aby wypełnić dostępne miejsce w rzędzie. Gdy wiersz ma jedną kolumnę, rozszerza się ona na pełną jego szerokość. Każda kolumna ma swoje opcje, które pojawiają się po najechaniu kursorem na kontener.tabs - jest to komponent do tworzenia widoku zakładek (kart) z treścią. Tak jak w poprzednich typach treści, tak i tutaj po najechaniu na niego, pojawia się zestaw opcji, którymi możemy edytować dany moduł. Szerokość zestawu zakładek zależy od szerokości jego kontenera nadrzędnego i ustawień klienta.


Elements - jest to sekcja z dostępnymi elementami do budowania zawartości strony, czyli tekst, nagłówki, przyciski, separatory oraz kod HTML. Te elementy można w dowolny sposób umieszczać we wcześniej utworzonych kontenerach z wierszy i kolumn. Każdy z tych elementów ma swój zestaw opcji, który pojawia się po najechaniu na nich kursorem.

 • text - po przeciągnięciu elementu "Text" do kontenera nadrzędnego dostajemy możliwość tworzenia tekstów poprzez edytor tekstu, który w łatwy sposób daje nam możliwość edycji treści z "podglądem na żywo", czyli podczas wprowadzanych zmian, od razu widzimy, jak dany element może wyglądać na stronie. Oprócz tekstów, dzięki edytorowi możemy dodawać również odnośniki URL, obrazki, zmienne oraz widgety.

 • heading - poziomy nagłówków, które ustanawiają hierarchię, porządkując treść na stronie oraz pomaga wyszukiwarkom internetowym w lepszej indeksacji sklepu. Używając tego typu treści, możemy dodać do naszej treści nagłówki od H1 do H6. Nagłówki te są formatowane (stylowane) zgodnie z arkuszem stylów, który jest powiązany z używanym motywem.(edytor nagłówków)


(poziomy nagłówków na stronie)
 • divider - pozwala na dodanie wizualnej przerwy między sekcjami treści na stronie. Można określić kolor, grubość, szerokość linii, a także kontrolować wyrównanie, marginesy i wypełnienie oraz format obramowania. Domyślnie divider rozciąga się na całą szerokość kontenera, w którym się znajduje.(divider z paddingiem w kontenerze i "przerywanym" borderem)


 

 • buttons - służy do dodawania pojedynczych przycisków lub ich zestawów do treści. Przyciski można rozmieszczać poziomo, lub pionowo i dodawać bezpośrednio do wierszy, kolumn, kart i bannerów i na stronie.(Banner z przyciskiem)


 

 • HTML Code - dzięki temu komponentowi można dodawać fragmenty kodu HTML, CSS oraz Javascript do zawartości strony.


 

Media - ta sekcja w Page Builderze Magento 2 Commerce umożliwia dodawanie obrazów, wideo, banerów, sliderów oraz map Google do dowolnego kontenera w układzie treści. Każdy z komponentów dostępny w sekcji "Media" po dodaniu go do treści, ma swój specyficzny zestaw opcji.

 • image - pozwala na dodanie obrazu w formacie JPG, GIF lub PNG. Oprócz domyślnych obrazków, możemy określać również dodatkowe pozycje dla urządzeń mobilnych. Można także dodać podpis pojawiający się pod obrazem oraz połączyć obraz z dowolnym adresem URL, produktem, kategorią lub stroną.(obrazek w kolumnie)


 

 • video - pozwala na osadzenie wideo hostowanego na YouTube bądź Vimeo. Łatwo można dodać wideo na stronie, bloku, a także w opisach produktów i kategorii.

 • banner - dzięki tej opcji możemy utworzyć ilustrowany, interaktywny komponent, np. z aktywnym przyciskiem.

 • slider - ten typ treści umożliwia dodanie pokazu slajdów do treści strony w formie "suwaka". Możemy przesyłać nowe zdjęcia lub wybierac już istniejące obrazy z galerii, lub katalogu produktów. Slider możemy ustawić tak, aby odtwarzał się automatycznie lub ręcznie za pomocą przycisków nawigacyjnych.(Slider wyświetlony na froncie sklepu w motywie Luma)
 • map - umożliwia dodawanie map z platformy Google do treści w sklepie. Przykładowo można dodać mapę do bloku, a następnie dodać dany blok do stron "O nas" i "Kontakt". Ten komponent posiada bardzo przydatne opcje. Można np. dostosować mapę tak, by wyróżniała się lokalizacja sklepu. Jednak przed dodaniem mapy, trzeba utworzyć konto, aby uzyskać bezpłatną wersję próbną Google Maps. Bezpłatny okres próbny trwa 12 miesięcy i obejmuje 300 USD kredytu. Jeśli wykorzystasz swój kredyt, Google nie obciąży konta bez zgody użytkownika.(Mapa z zaznaczoną lokalizacją)


 

Add Content - ta sekcja zawiera elementy, za pomocą których można dodać istniejące treści do edytowanej strony, tzn. bloki, dynamiczne bloki oraz produkty.

 • Block - służy do dodawania istniejących, aktywnych bloków. W przykładzie poniżej, pierwsza kolumna zawiera blok z kodem HTML, natomiast drugi blok jest mapą Google.

 • Dynamic Block - umożliwia dodanie dynamicznych bloków.

 • Products - służy do dodania listy produktów na edytowaną przestrzeń. Produkty mogą być wyfiltrowane m.in. po kategorii, typie czy też atrybutach.


3. Content Staging w Magento Commerce


Opcja ta pomaga zespołowi obsługi sklepu łatwo tworzyć, planować, dodawać, zarządzać i aktualizować treści bezpośrednio z panelu administratora sklepu. Zamiast tworzyć statyczną stronę i aktualizować ją ręcznie, można stworzyć zbiór treści, które potem mogą być włączane i wyłączane zgodnie z harmonogramem.

Zaplanowane zmiany można wyświetlić w kalendarzu lub na osi czasu i zarządzać nimi z "dashboardu".

Po zaplanowaniu zmian na określony czas, treści strony powracają do poprzedniej wersji po wygaśnięciu czasu, w którym dana treść miała się zostać zmieniona. Można utworzyć wiele wersji tej samej zawartości bazowej do użycia w przyszłych aktualizacjach. Wszystkie planowane zmiany i aktualizacje witryny z każdego dnia, zakresu dat lub okresu kampanii można udostępnić innym osobom.

Content Staging można zastosować w:

 • produktach

 • kategoriach

 • cen katalogowych

 • cen w koszyku

 • stron, bloków i widgetów.
Content Staging Workflow

 1. Tworzenie treści podstawowej. Treść podstawowa jest to zawartość zasobu bez kampanii - używana wtedy, gdy nie istnieje aktywna kampania z zaplanowanymi zmianami dla tej treści w tym konkretnym czasie.

 2. Utworzenie pierwszej kampanii. Pierwsza kampania z datą początkową i końcową aktywacji zgodnie z potrzebami. Aby kampania była otwarta, pozostawiamy przy dacie zakończenia puste pole. Po zakończeniu pierwszej kampanii przywracana jest pierwotna treść bazowa.

 3. Dodanie drugiej kampanii. Druga kampania może być przypisana do zupełnie innego okresu. Podczas tworzenia wielu kampanii dla tego samego zasobu, kampanie nie mogą się pokrywać. Można utworzyć dowolną liczbę kampanii.

 4. Przywracanie zawartości podstawowej. Jeśli wszystkie kampanie mają daty zakończenia, zawartość bazowa jest przywracana za każdym razem, gdy kończą sie wszystkie aktywne kampanie.


Poniższy przykład pokazuje, jak zaplanować tymczasową zmianę ceny produktu - jak planować i przeglądać zmiany, a także jak przeglądać zaplanowaną aktualizację w kalendarzu. Mimo że ten przykład obejmuje tylko jedną zmianę, kampania może obejmować wiele zmian w produktach, regułach cenowych, stronach statycznych itp., które mają odbyć się w tym samym czasie.

Planowanie aktualizacji produktu:

 1. Otwórz produkt w trybie edycji

 2. W polu "Scheduled Changes", kliknij przycisk "Schedule New Update"

 3. Zaznacz pole "Save as a New Update" i następnie wykonaj te czynności:
  - w polu "Update name" wprowadź nazwe nowej kampanii,
  - wprowadź krótki opis i sposób wykorzystania w  polu "Description",
  - używając pól kalendarza wprowadź datę rozpoczęcia i datę zakończenia (aby utworzyć kampanię otwartą, pozostaw pole daty zakończenia puste),

 4. Przewiń na dół do pola "Price" i kliknij "Advanced Pricing"

 5. Wprowadź w polu "Special Price" nową cenę, która będzie obowiązywała podczas planowanej kampanii, nastepnie kliknij przycisk "Done" w prawym górnym rogu,

 6. Po zakończeniu zapisz kampanię, klikając przycisk "Save".


Zaplanowana zmiana pojawi się u góry strony produktu, wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia kampanii.

 

Edytowanie zaplanowanej kampanii:

 1. W sekcji "Scheduled Changes" u góry strony w edycji produktu kliknij "View/Edit"

 2. Dokonaj zmian

 3. Kliknij przycisk "Save"


Możemy także podejrzeć nasze zmiany, jak będą wyglądały na sklepie poprzez kliknięcie linku "Preview" w sekcji "Scheduled Changes". Otworzy się nowa zakładka w przeglądarce z widokiem edytowanego produktu:

Wybór pomiędzy Magento w wersji open source, a Magento Commerce zależy głównie od potrzeb klienta oraz jego budżetu, ponieważ licencja Commerce może okazać się zbyt droga.

 

źródło: magento.com, docs.magento.com

  Sprawdź, jak możemy usprawnić Twój biznes