console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");

info@fastwhitecat.com

Blog Fast White Cat

Magento 2 – poprawna konfiguracja elementów SEO

admin sie 12. 2018
Magento 2 ustawienia
Jako agencja, która tworzy i utrzymuje sklepy na platformie Magento codziennie pracujemy nad ich rozwojem zarówno pod względem wzrostu sprzedaży jak i widoczności w naturalnych wynikach wyszukiwania. Dlatego w tym artykule skupię się nad konfiguracją elementów SEO z poziomu panelu Magento w wersji 2.x. wpływających na działania on-site na sklepie.Sama konfiguracja elementów SEO jest dosyć prosta w momencie kiedy posiadasz podstawową wiedzę SEO i wiesz jak to zrobić. Poniższe, kroki mają na celu pokazanie, w którym miejscu można skonfigurować poszczególne elementy. W przedstawionych krokach nie będę omawiał w jakim stopniu dany element wpływa na poprawę widoczności i jaka konkretna zawartość powinna znajdować się w danych polach.

Magento Community w wersji 2.x wyposażony jest w wielu przydatnych funkcji SEO, powiązanych z optymalizacją tytułów stron, meta tagów, adresów URL, altów obrazków, nagłówków, itd. W pierwszym kroku warto skupić się na ogólnej optymalizacji dla całego sklepu.

Krok 1: Ogólna optymalizacja dla całego sklepu


1.1 Roboty wyszukiwarek - Search Engine Robots


Przechodząc po ścieżce: Stores -> Settings -> Configuration -> General -> Design po prawej stronie mamy dostęp do sekcji “Search Engine Robots”, która posiada następujące pozycje:

 • Default Robots - z możliwości wybrania jednej z 4 opcji:

  • index, follow,

  • noindex, follow,

  • index, nofollow,

  • noindex, follow.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wybranie opcji: “INDEX, FOLLOW”.

 • Edit custom instruction of robots.txt File - definiowanie zawartości pliku robots.txt.


Search Engine Robots Magento 2

1.2 Optymalizacja dla wyszukiwarek - Search Engine OptimizationPrzechodząc po ścieżce: Stores -> Settings -> Configuration -> Catalog -> Catalog po prawej stronie mamy dostęp do sekcji Search Engine Optimization, która posiada następujące opcje:

 • Product URL Suffix i Category URL Suffix - ustawianie surffix dla produktu i kategorii, czyli jakie rozszerzenie mają posiadać adresy URL, przykład “.html”. Pozostawiając pole jako puste możemy zrezygnować z rozszerzenia. Rekomendowanym rozwiązaniem jest stosowanie w obrębie całego serwisu ujednoliconych adresów URL dla kart produktów, listingu kategorii/filtrów jak i stron statycznych. Dlatego konfiguracja powinna być indywidualna dla każdego sklepu.

 • Use Categories Path for Product URLs - rekomendowanym rozwiązaniem jest ustawienie tej opcji na “No”. W przypadku Magento adresy URL produktów mogą zawierać nazwę kategorii lub nie. Przykład: https://nazwadomeny.pl/nazwa-kategorii/nazwa-produktu.html (wraz ze zdefiniowanym adresem kanonicznym w źródle strony)Use Categories Path for Product URLs - rekomendowanym rozwiązaniem jest ustawienie tej opcji na “No”. W przypadku Magento adresy URL produktów mogą zawierać nazwę kategorii lub nie. Przykład: https://nazwadomeny.pl/nazwa-kategorii/nazwa-produktu.html (wraz ze zdefiniowanym adresem kanonicznym w źródle strony) lub https://nazwadomeny.pl/nazwa-produktu.html


Należy pamiętać, że produkt może być przypisany do kilku kategorii, np. tematycznej kategori czy do kategorii tymczasowych: Nowości lub Promocje. W momencie usunięcia produktu z kategorii tymczasowych, przy konfiguracji wskazanej wyżej, zapobiegniemy powstawaniu dużej ilości błędów 404.

 • Create Permanent Redirect for URLs if URL Key Changed - rekomendowanym rozwiązaniem jest ustawienie tej opcji na “Yes”. Przez zastosowanie takiego rozwiązania w momencie zmiany adresu URL nastąpi z automatu przekierowanie 301 ze starego adresu na nowy.

 • Use Canonical Link Meta Tag For Categories - rekomendowanym rozwiązaniem jest ustawienie tej opcji na “Yes” unikniemy sytuacji związane z powstawaniem zduplikowanej treści w obrębie serwisu.

 • Use Canonical Link Meta Tag For Products - tożsamego rozwiązanie jak w przypadku Use Canonical Link Meta Tag For Categories


Search Engine Optimization Magento 2

1.3 Pozostałe ustawienia - Other Settings - HTML Head


Przechodząc po ścieżce: Content -> Design -> Configuration -> Design Rule po prawej stronie w sekcji Other Settings -> HTML Head mamy możliwość zdefiniowania:

 • domyślnego tytułu (Default Title),

 • prefixu oraz suffixu dla znacznika title (Title Prefix, Title Suffix),

 • domyślnej zawartości meta description (Default Description) oraz meta keywords (Default Keywords).


Uwaga: wartości, które zostaną wprowadzone w tych polach wyświetlają się globalnie dla wszystkich widoków.

Dodatkowo w polu: “Scripts and Style Sheets” możemy dodać zewnętrzne skrypty, które zostaną załadowane w źródle strony w sekcji <head></head>.

Search Engine Optimization Magento 2

1.4 Konfiguracja i generowanie mapy strony w postaci pliku .xml


Konfiguracja i generowanie mapy witryny odbywa się w dwóch miejscach. Przechodząc po ścieżce: Stores -> Settings -> Configuration -> Catalog -> XML Sitemap, dla każdego widoku: Categories Options (listing kategorii), Products Options (karta produktu), CMS Pages Options (strona statyczna) możemy ustawić indywidualne opcje dotyczące: priorytetu i częstotliwości odświeżania.

Mapa strony Magento 2

Idąc dalej w sekcji “Generation Settings” mamy opcję generowania mapy, dokładny czas jej odświeżania jak i samą częstotliwość odświeżania (codziennie, co tydzień, co miesiąc). W tym przypadku konfiguracja powinna być indywidualna dla każdego sklepu.

Search Engine Optimization Magento 2

Poniżej sekcji “Generation Settings” znajduje się sekcja “Search Engine Submission Settings”, z poziomu tej sekcji decydujemy czy link do wygenerowanej mapy witryny powinne znajdować się w pliku robots.txt. Rekomendowanym rozwiązaniem jest wybranie opcji: “Yes”.Po zapisaniu konfiguracji czas na wygenerowanie mapy witryny. Przechodząc po ścieżce: Marketing -> SEO & Search -> Site map wybieramy opcję “Add Sitemap”. W kolejnym kroku nazywamy plik z mapą witryny oraz ścieżkę docelową. Domyślna konfiguracja powinna wyglądać w sposób następujący:

Filename: sitemap.xml
Path: /

Znak “/” oznacza główną/podstawową ścieżkę, czyli w tym przypadku mapa będzie dostępna pod adresem: https://nazwadomeny.pl/sitemap.xml.

1.5 Przekierowania - URL Rewrites


Przechodząc po ścieżce: Marketing -> SEO & Search -> URL Rewrites i wybraniu opcji “URL Rewrites” mamy możliwość zdefiniowana przekierowania 301 lub 302. Użyteczna opcja w przypadku zmiany platformy sklepu oraz struktury adresów URL. Niestety z poziomu tej sekcji nie ma możliwość masowego zaimportowania przekierowań do bazy np. za pomocą pliku CSV.

Search Engine Optimization Magento 2

Krok 2: Optymalizacja widoków


Najczęściej w sklepach opartych na Magento Community w wersji 2.x spotyka się następujące widoki:

 • listing kategorii,

 • karta produktu,

 • strona statyczna.


Dla każdego widoku z poziomu panelu Magento 2 w sekcji: “Search Engine Optimisation” można ustawić następujące wartości:

 • URL Key,

 • Meta Title,

 • Meta Keywords,

 • Meta Description,


Konfiguracja tych pól powinna być indywidualna dla każdego sklepu/projektu.

Search Engine Optimization Magento 2

Czego brakuje w Magento Community w wersji 2.x?


Chociaż w Magento Community w wersji 2.x znajdziemy kilka przydatnych opcji, które sprawią że sklep będzie przyjazny dla robotów wyszukiwarek, to nie da się uniknąć wrażenia, że brakuje kilku elementów, które powinny stanowić domyślną funkcjonalność. Do takich elementów można m.in. zaliczyć:

 • możliwość tworzenia i konfigurowania przyjaznych strony z wynikami filtrów,

 • generowanie przyjaznych nazw plików graficznych,

 • generowanie i zarządzanie wieloma mapami witryn,

 • importowanie przekierowań 301/302,


Brakujące elementy można uzupełnić wykorzystując dedykowane rozwiązania lub płatne wtyczki.

  Sprawdź, jak możemy usprawnić Twój biznes