Pracując na co dzień z dużymi brandami e-commerce, widzimy, jak konwersja poprawia się w przypadku, gdy do gry wchodzi AI. Potwierdza to choćby przeprowadzony przez nas projekt badawczy AIM2, w którym badaliśmy siłę połączenia sztucznej inteligencji z Magento 2. Testy wykazały, że po wprowadzaniu dedykowanego interfejsu sklepu, wartość koszyka w przypadku zalogowanych użytkowników była wyższa niż dla użytkowników z interfejsem standardowym, funkcjonującym bez wprowadzenia AI. Liczba oczekiwanych zachowań zalogowanych klientów w ścieżce zakupowej również była o kilka razy wyższa w przypadku interfejsu dedykowanego.

Jakub Nadolny